กิจกรรมภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-2 Easy English activities for the students grade 1-2...

 กิจกรรมภาษาอังกฤษชั้น ป.1-2 ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีหลากหลายทักษะ เทคนิค  สื่อการสอนในยูทูป wipawadee pansuwan  นำเสนอโดยครูที่มีผลงานระดับชาติหลายรางวัล  


                                                                           
 

ความคิดเห็น