กิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษด้วย Messenger online.

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จคือ นักเรียนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะหลายสาเหตุคือ
          ครูผู้สอนไม่พูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนในชัวโมงเรียนภาษาอังกฤษ  นักเรียนก็จะไม่พูดด้วยเช่นกัน
         
         ครูไม่หาสิ่ง หรือหาสื่อการสอนพูดมาฝึกกับเด็ก เช่นบทสนทนาภาษาอังกฤษจากแผ่นวีซีดี  หรือการนำชาวต่างชาติมาร่วมพัฒนากิจกรรมการพูดให้แก่เด็กนักเรียน  ซึ่งเป็นความยุ่งยากพอสมควร  แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ครูและโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้สอนภายในห้องเรียน สามารถนำมาพัฒนาเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีคือ  การเชิญชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษ หรือเจ้าของภาษา ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาประจำชาติเช่นคนอเมริกัน หรือคนอังกฤษให้มาร่วมกิจกรรมการสนทนาทาง Messenger online.
         การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษด้วย Messenger online นั้น ครูต้องทำอย่างไรบ้าง
1. สมัครเว้ปไซ้ท์ใดก็ได้ที่คนออนไลน์สามารถเห็นหน้าและมามารถพูดออกเสียงคุยกันทางไมโครโฟนได้ เช่น  สมัยก่อนใช้เว้ป Yahoo messenger, Hotmail Messenger. ปัจจุบันที่คนนิยมที่สุดคือ Facebook , LINE  SKYPE  และอื่นๆ ในปัจจุบันคนไทย และคนยุโรปต่างก็ใช้ เว้ปใดเว้ปหนึ่งกันอยู่แล้ว  แต่ต้องดูว่ามีบางประเทศที่ไม่สามารถสมัครใช้เว้ปไซ้ท์บางเว้ปที่กล้าวมา
2. ชักชวนคนต่างชาติที่เรารู้จัก ที่สาท่องเที่ยว หรือที่คนแนะนำ  ถ้าไม่มี
3. search หาใน LINE, SKYPE หรือ FACEBOOK หรือเว้ปอื่นๆ ที่มีคนต่างชาติเขาใช้เว้ปนั้นๆ กัน
4. การจะได้พบกับคนที่ยินดีมาสนทนากับเด็กนักเรียนนั้น ก็ต้องใจเย็นและใช้เวลาในการค้นหาก่อนล่วงหน้า วิธีค้นรายชื่อ ให้หาปุ่มค้นหา แล้งเขียนชื่อที่คนต่างชาติเขาใช้เรียกกัน เช่น Peter , Michel, Tomas ฯลฯ  ส่งคำทักทาย  Hello ไปหลายๆ คน เมื่อเห็นคนตอบมา เราก็คุยทำความรู้จักกับเขาดูก่อน  ถ้าเขาอายุมากกว่า 60 ปีแสดงว่าส่วนมากคนอายุประมาณนี้เกษียณอายุจากการทำงนประจำกันแล้ว  ไม่ต้องวิตกไปก่อนว่าเขาจะไม่สนใจ ถ้าเราพูดถ่อมเนื้อถ่อมตน ประมาณว่า เรามีปัญหา  เราสอนวิชาภาษาอังกฤษ แต่เราพูดภาษาอังกฤษกับเด็กไม่มั่นใจ เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของภาษา จะรังเกียจไหมถ้าเราเชิญมาออนไลน์สนทนากับเด็กนักเรียนที่เขาก็ยังพูดไม่ค่อยได้  จึงต้องพูดถามตอบกับหลายๆหน ตามบทสนทนาที่เราจะส่งไปให้ดู  ประมาณนี้
        : Hello how are you?  Nice to meet you.  Where are you from? Have you ever been to Thailand?  I live in Thailand. I'm a teacher , teaching English. It is very hard to teach the students because I did not learn English for a major when I was in the college,  Now I'm looking for an English native speaker who is available and could spend the time to online speak with my students..You seem to be good and kind, could you please help me? ประมาณนี้ เขาก็ใจอ่อน สงสาร และตกลง   ถ้าครูเขียนประโยคภาษาอังกฤษไม่คล่องก็กอปปี้วางทีละประโยคก็เร็วขึ้นค่ะ ปัญหาที่พบขณะเด็กคุยกับคนต่างชาติคือ  เขาคิดว่าเด็กของเราพูดได้ เขาก็พูดเร็ว  เด็กเราก็พูดช้า  เพื่อไม่ให้เขารู้สึกเซ็งที่ต้องรอคำตอบนาน  จึงต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ พื้นฐานความสามารถของเด็กว่าเขาพูดยังไม่ได้  พึ่งจะเริ่มฝึก จึงช้า  ได้โปรดรอเด็กด้วย  I'm sorry for my students speak very slowly because they are just started to practice speaking with you for the first time. could you please wait for them to try it?  Thank you..
ประมาณนี้  เราอยากชมอะไรเขาก็ชมได้ ใครๆ ก็ชอบคำชม   อย่างคำว่าเด็กๆ เขา อายที่จะพูดภาษาอังกฤษ  คนไทยก็พูดไม่ค่อยได้เพราะอาย กลัวพูดผิดหลักไวยากรณ์  The students and Thai people are shy to speak English because they are afraid to make the mistake. / are afraid to speak wrong grammar.  มาดูคลิบตัวอย่างการจัดกิจกรรมกันค่ะ

 
     

ความคิดเห็น