ครูเกียรติยศ ประจำปี 2546


ในกฤษณาสอนน้องคำฉันท์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เขียนไว้ว่า

        นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี     ประดับไว้ในโลกา

        สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ฉัน จับปากกาขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวในอดีต  จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนประถมปลาย เป็นวิชาหลักมานานถึง 39 ปี เคยสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่ยังเขียน ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกยังไม่ได้ จนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นอย่างรวดเร็ว  การได้มีโอกาสสอนทั้ง 3 วิชาหลักนี้ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเอก ในระดับปริญญามาก่อน  แน่นอนว่า  ฉันต้องเจอปัญหามากมาย เช่น ความรู้ทางภาษาอังกฤษของฉัน ไม่มากพอที่จะให้ฉัน มีความมั่นใจในการสอนเด็กชั้น ป.4 ได้ เชื่อหรือไม่ว่าฉันเริ่มต้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปพร้อมกันกับนักเรียนชั้น ป.4 ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นปีแรกที่พึ่งเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่พอดี  แบบเรียนภาษาอังกฤษ English Is Fun นอกจากจะไม่ fun เหมือนชื่อแล้วยังทำให้ฉันเครียดพอสมควร  ตกกลางคืนก็นอนคิดว่าปัญหาที่พบในแต่ละวัน นั้นจะแก้อย่างไรดี..มันช่างมากมาย ผุดขึ้นมาให้แก้แล้วแก้อีกไม่เคยหมดสิ้น วีธีแก้ปัญหา ฉัน ก็คิดค้นขึ้นมาเองโดยไม่ใช้หลักการหรือทฤษฎีของใคร  วันเดือนผ่านไป 5 ปีโดยไม่รู้ตัว  ความรู้ด้านเนื้อหาเฉพาะชั้นของฉัน ก็มากขึ้นด้วยพอสมควร  ฉันโชคดี ย้ายมาสอนที่บ้านเกิดก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอีกอย่างต่อเนื่อง รวมเวลานาน 8 ปี   ในปี พ.ศ.2529 ซึ่งเป็นปีที่ฉันค้นพบวิธีพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง ค่อนข้างจะครบถ้วน ซึ่งก็ได้จากความสำเร็จในการแก้ปัญหาหลากหลายตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านไป  ฉันได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้กับตนเอง ด้วยการศึกษาค้นหาความรู้ จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นห้องสมุดประชาชน และได้ขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่วิทยาลัย ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จในที่สุด นักเรียนที่สอน มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ติดอันดับที่หนึ่งของอำเภอ ระดับเขต  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นตัวแทนเข้า แข่งขันระดับประเทศ หลายกิจกรรม

  ทุกวันนี้ การสอนภาษาอังกฤษไม่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับฉัน  เพราะฉันเคยสามารถแก้ได้แล้วทุกปัญหานั่นเอง  ทุกวันนี้เด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ฉันได้ค้นพบวิธีการ  จนสามารถสอนให้เด็กของฉันเก่ง และนักเรียนที่ฉันสอน ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูดสื่อสารได้เหมาะกับชั้นและระดับพื้นฐานความรู้ที่เรียน  ฉันมีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งที่โลกใบนี้ไม่มีฉันแล้ว เทคนิกวิธีการต่าง ๆ ที่ฉันค้นพบ ก็จะหายไปพร้อมกัน  ซึ่งก็น่าเสียดายว่า ฉันได้ใช้เวลาในการคิดค้น และเสาะแสวงหาเทคนิกวิธีการที่หลากหลาย นานถึงแปดปีจึงค้นพบ   และสิ่งดีๆ เหล่านี้สมควรจะได้เผยแพร่ แก่ครูเพื่อเป็นวิทยาทาน ให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนไทยต่อไป

ความคิดเห็น