ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

ครูเกียรติยศ ประจำปี 2546

ในกฤษณาสอนน้องคำฉันท์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เขียนไว้ว่า         นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์  สถิตทั่วแต่ชั่วดี     ประดับไว้ในโลกา         สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ฉัน จับปากกาขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวในอดีต  จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนประถมปลาย เป็นวิชาหลักมานานถึง 39 ปี เคยสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่ยังเขียน ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกยังไม่ได้ จนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นอย่างรวดเร็ว  การได้มีโอกาสสอนทั้ง 3 วิชาหลักนี้ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเอก ในระดับปริญญามาก่อน  แน่นอนว่า  ฉันต้องเจอปัญหามากมาย เช่น ความรู้ทางภาษาอังกฤษของฉัน ไม่มากพอที่จะให้ฉัน มีความมั่นใจในการสอนเด็กชั้น ป.4 ได้ เชื่อหรือไม่ว่าฉันเริ่มต้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปพร้อมกันกับนักเรียนชั้น ป.4 ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นปีแรกที่พึ่งเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่พอดี  แบบเรียนภาษาอังกฤษ English Is Fun นอกจากจะไม่ fun เหมือนชื่อแล้วยังทำให้ฉันเครียดพอสมควร  ตกกลางคืนก็นอน

โพสต์ล่าสุด

phonic ออกเสียง สะกดคำภาษาอังกฤษ แบบง่าย เก่งไว สไตล์ครูวิภาวดี ครูผลงานระดับประเทศ

ครูอาสาสมัครถูกหอมแก้มเลย.When An Australian young man volunteer was had...

ร้านสหคอมพิวเตอร์หนองหาน ขาย,ซ่อม และรับออกแบบป้ายไฟเส้นราคากันเอง 0813697408

กิจกรรมภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-2 Easy English activities for the students grade 1-2...

48 วัน ที่สอนเด็กอนุบาลให้อ่านออกเขียนได้ พบว่าเด็กอนุบาลมีความพร้อมในการเรียนภาษา

วิธีสะกดคำโดยการเทียบเสียงวรรณยุคต์จากอักษร 3 หมู่

การแยกอักษร 3 หมู่ การจัดหมู่อักษรสูงที่ออกเสียงเดียวกัน การผันอักษรคู่เสียงสูงต่ำให้ครบ 5 เสียง และการผันอักษรต่ำให้ครบ 5 เสียงโดยใช้ ห และ อ นำ ครบถ้วนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

สอนภาษาไทยเด็กอนุบาล ได้ผลดี และเร็ว

แนะนำสือการสอนภาษาอังกฤษ การออกเสียงสะกดคำ Phonic

Story, A little pig

ทำอย่างไรเด็กอายุไม่กี่เดือนจะชอบภาษาอังกฤษ ต้องลองดู