ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

ครูเกียรติยศ ประจำปี 2546

ในกฤษณาสอนน้องคำฉันท์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เขียนไว้ว่า

        นรชาติวางวาย     มลายสิ้นทั้งอินทรีย์  สถิตทั่วแต่ชั่วดี     ประดับไว้ในโลกา
        สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ฉัน จับปากกาขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวในอดีต  จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนประถมปลาย เป็นวิชาหลักมานานถึง 39 ปี เคยสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่ยังเขียน ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกยังไม่ได้ จนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็นอย่างรวดเร็ว  การได้มีโอกาสสอนทั้ง 3 วิชาหลักนี้ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาเอก ในระดับปริญญามาก่อน  แน่นอนว่า  ฉันต้องเจอปัญหามากมาย เช่น ความรู้ทางภาษาอังกฤษของฉัน ไม่มากพอที่จะให้ฉัน มีความมั่นใจในการสอนเด็กชั้น ป.4 ได้ เชื่อหรือไม่ว่าฉันเริ่มต้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปพร้อมกันกับนักเรียนชั้น ป.4 ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นปีแรกที่พึ่งเปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่พอดี  แบบเรียนภาษาอังกฤษ English Is Fun นอกจากจะไม่ fun เหมือนชื่อแล้วยังทำให้ฉันเครียดพอสมควร  ตกกลางคืนก็นอนคิดว่าปัญหาที่…

โพสต์ล่าสุด

สอนภาษาไทยเด็กอนุบาล ได้ผลดี และเร็ว

แนะนำสือการสอนภาษาอังกฤษ การออกเสียงสะกดคำ Phonic

Story, A little pig

ทำอย่างไรเด็กอายุไม่กี่เดือนจะชอบภาษาอังกฤษ ต้องลองดู

แผนการสอนภาษาอังกฤษแบบ C L E รูปแบบที่ 2 ผ่านการประเมินผลงานอาจารย์ 3 ปี พ.ศ.2544

กิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษด้วย Messenger online.

กิจกรรมหน้าเสาธงส่งเสริมการสะกดคำภาษาอังกฤษ

เพลงประกอบเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และรายละเอียดของสื่อ